ชนะภัยทัวร์

เปิดให้บริการเดินรถในเส้นทาง
สาย 98 กรุงเทพฯ-กันทรลักษณ์-อุบลราชธานี
สาย 931 กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-อุบลราชธานี
สาย 4 กรุงเทพฯ-กันทรลักษณ์-บุณฑริก
สาย 830 อุบลราชธานี-หัวหิน

ตารางเวลาเดินรถ
สาย 98 กรุงเทพฯ-กันทรลักษณ์-อุบลราชธานี ปรับอากาศชั้น 1 เวลา 07.00-17.00 น. และ 09.00-19.00 น.
สาย 98 อุบลราชธานี-กันทรลักษณ์-กรุงเทพฯ ปรับอากาศชั้น1 เวลา 08.00 น.
สาย 931 กรุงเทพฯ-ม่วงสามสิบ-อุบลราชธานี ม.1พ เวลา 20.05-04.00 น.
สาย 931 กรุงเทพฯ-ค้อวัง-ยางชุมน้อย-อุบลราชธานี ม.1ข เวลา 21.00 น.
สาย 931 กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-ลุมพุก-อุบลราชธานี ม.1ข เวลา 21.35 น. และ 21.46 น.
สาย 931 อุบลราชธานี-มหาชนะชัย-กรุงเทพฯ ม.1พ,ม.1ข เวลา 19.00
สาย 4 กรุงเทพฯ-กันทรลักษณ์-บุณฑริก ม.1ข
สาย 830 อุบลราชธานี-หัวหิน ม.1พ 09.00 น. และ 20.30 น.

by
จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ located at 12/86 Tambon Wichit Amper Muang , Phuket, Thailand . Reviewed by 442 customers rated: 4 / 5