บริการจองตั๋วรถทัวรร์ผ่าน Call Center


บริการจองตั๋วรถทัวร์ผ่าน Call Center เพื่อให้คุณสะดวกในการจองตั๋วรถทัวร์ ตลอด 24 ชั่วโมง
ขั้นตอนการจอง
1. โทร 02 269 6999 ทำการจอง
2. รับรหัสการจอง
3. นำรหัสการจองและจำนวนเงินไปชำระผ่านตู้เอทีเอ็ม ธนาคารดังต่อไปนี้

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์

1. เลือก “อื่นๆ/OTHERS”
2. เลือก “ชำระสินค้า/บริการ”
3. เลือก “ชำระเงิน”
4. เลือก “ชำระเงินเข้าบริษัทอื่นๆ”
5. เลือกจากบัญชี (เดินสะพัด/บัตรของขวัญ, ออมทรัพย์, บัตรเครดิต/SPEEDY CASH, ประจำ)
6. ใส่หมายเลข COMP CODE “7002
7. ใส่หมายเลขอ้างอิง โดย
CUSTOMER NO ใส่ รหัสการจอง (Corporate ID)
REFERENCE NO กด ต้องการ โดยไม่ต้องใส่ข้อมูลใดๆ
8. ใส่ จำนวนเงิน
9. รับใบบันทึกรายการ

*ชำระเงินก่อนเวลา 23.00 น. ของวันที่ทำรายการ

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย

1. เลือก “ชำระเงิน / เติมเงินมือถือ / กองทุนรวม”
2. เลือก “อื่นๆ/ระบุรหัสบริษัท”
3. เลือกหักจากบัญชี (ออมทรัพย์, กระแสรายวัน)
4. ใส่รหัสบริษัท “70003”
5. หมายเลขสมาชิก/บัญชี ให้ท่านใส่ รหัสการจอง
6. ใส่ จำนวนเงิน
7. รับใบบันทึกรายการ

*ชำระเงินก่อนเวลา 22.00 น. ของวันที่ทำรายการ

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย

1. เลือก “บริการอื่นๆ”
2. เลือก “ชำระค่าบริการ”
3. เลือก “ระบุรหัสบริษัท”
4. เลือกประเภทบัญชี (ออมทรัพย์, กระแสรายวัน)
5. ใส่รหัสบริษัท “2009
6. ใส่หมายเลขอ้างอิงที่ต้องการชำระ ให้ท่านใส่ รหัสการจอง
7. ใส่ จำนวนเงิน
8. รับใบบันทึกรายการ

*ชำระเงินก่อนเวลา 23.00 น. ของวันที่ทำรายการ


4. ไปขึ้นรถ โดยใช้ใบบันทึกรายการ (สลิปเอทีเอ็ม)

*หมายเหตุ :
– ต้องชำระเงินภายในเวลา 24.00 น. (ก่อนเที่ยงคืน) ของวันที่ทำการจอง
– ยกเว้นธนาคารกรุงไทย ต้องชำระเงินภายในเวลา 23.00 น. ของวันที่ทำการจอง
– และ ธนาคารกสิกรไทย ต้องชำระเงินภายในเวลา 22.00 น. ของวันที่ทำการจอง
– เสียค่าธรรมเนียมการบริการ 15 บาทต่อรายการ ทุกธนาคาร

by
จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ located at 12/86 Tambon Wichit Amper Muang , Phuket, Thailand . Reviewed by 442 customers rated: 4 / 5