ประหยัดทัวร์

เส้นทางเดินรถ
สาย 935 กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ
สาย 941 กรุงเทพฯ-พนมไพร
สาย 934 กรุงเทพฯ-พนมไพร

ตารางเวลาเดินรถ
สาย 935 กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ
ใช้เส้นทาง กรุงเทพฯ-สระบรี-โคราช-ตลาดแค-แยกบ้านวัด-โนนแดง-ประทาย-กม.0-พุทไธสง-พยัคฆ์-เกษตร-ปลายทางสุวรรณภูมิ
เวลาออก-เวลาถึง
18.00-01.30 ม.1ข,ม.4ข
20.00-03.30 ม.1ข,ม.4ข
21.00-04.30 ม.1ข,ม.4ข
22.00-05.30 ม.1ข,ม.4ข

สาย 941 กรุงเทพฯ-พนมไพร
ใช้เส้นทาง กรุงเทพฯ-สระบรี-โคราช-ตลาดแค-พิมาย-ชุมพวง-ทางพาด-พุทไธสง-พยัคฆ์-เกษตร-สุวรรณภูมิ-ปลายทางพนมไพร
เวลาออก-เวลาถึง
18.00-02.00 ม.1ข,ม.4ข
20.00-04.00 ม.1ข,ม.4ข
21.00-05.00 ม.1ข,ม.4ข
22.00-06.00 ม.1ข,ม.4ข

สาย 934 กรุงเทพฯ-พนมไพร
ใช้เส้นทาง กรุงเทพฯ-สระบรี-โคราช-ตลาดแค-แยกบ้านวัด-โนนแดง-ประทาย-กม.0-พุทไธสง-พยัคฆ์-เกษตร-ปลายทางสุวรรณภูมิ พนมไพร
เวลาออก-เวลาถึง
18:00-02:00 ม.1ข,ม.4ข
20:00-04:00 ม.1ข,ม.4ข
21:00-05:00 ม.1ข,ม.4ข
22:00-06:00 ม.1ข,ม.4ข

by
จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ located at 12/86 Tambon Wichit Amper Muang , Phuket, Thailand . Reviewed by 442 customers rated: 4 / 5