รุ่งประเสริฐทัวร์

เส้นทางเดินรถ
สาย 932 กรุงเทพ-มหาสารคาม ม.1พ,ม.4พ,ม.1ข,ม.4ข
สาย 20 กรุงเทพ-ขอนแก่น ม.1ข
สาย 22 กรุงเทพ-อุดรธานี ม.1ก,ม.1ข,ม.4ข
สาย 23 กรุงเทพ-หนองคาย ม.1ก
สาย 944 กรุงเทพ-รัตนบุรี-อุบลราชธานี ม.1ข
สาย 25 กรุงเทพ-อุบลราชธานี ม.1ข
สาย 18 กรุงเทพ-เชียงใหม่ ม.1ข

ตารางเวลาเดินรถ
สาย 932 กรุงเทพฯ-มหาสารคาม
ออก-มาตราฐานรถ
07.30 วีไอพี 30 ที่นั่ง
08.30 ป1
09.30 วีไอพี 30 ที่นั่ง
10.45 ป1
13.00 วีไอพี 30 ที่นั่ง
16.00 วีไอพี 30 ที่นั่ง
18.30 ป1
20.30 ป1 ( สาย25 )
21.00 วีไอพี 30 ที่นั่ง
21.35 วีไอพี 30 ที่นั่ง
22.15 วีไอพี 30 ที่นั่ง
22.35 วีไอพี 30 ที่นั่ง (เฉพาะ ศ. และ อา.)

สาย 932 มหาสารคาม-กรุงเทพฯ
ออก-มาตราฐานรถ
07.50 วีไอพี 30 ที่นั่ง
08.30 ป1
09.15 วีไอพี 30 ที่นั่ง
10.00 ป1
18.30 วีไอพี 30 ที่นั่ง (เฉพาะ ศ. และ อา.)
20.00 วีไอพี 30 ที่นั่ง
20.30 ป1
21.00 วีไอพี 30 ที่นั่ง
21.30 ป1
21.40 วีไอพี 30 ที่นั่ง
21.50 ป1 (สาย25)
22.00 วีไอพี 30 ที่นั่ง

สาย 22 กรุงเทพฯ-อุดรธานี
ออก-ถึง-มาตราฐานรถ
09:00-17.20 ปรับอากาศชั้น 1
11:50-20.10 ปรับอากาศชั้น 1
20.45-05.05 ปรับอากาศชั้น 1
21:30-05.50 VIP24
22:30-06.50 ปรับอากาศชั้น 1

สาย 23 กรุงเทพฯ-หนองคาย
ออก-ถึง-มาตราฐานรถ
20:25-04.55 VIP24

สาย 25 กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี
ออก-ถึง-มาตราฐานรถ
20.30-07.00 ม.1ข 30 ที่นั่ง

สาย 944 กรุงเทพฯ-รัตนบุรี-อุบลราชธานี
ออก-ถึง-มาตราฐานรถ
21:30-06.00 ม.1ข 30 ที่นั่ง

สาย 18 กรุงเทพฯ-เชียงใหม่
ออก-ถึง-มาตราฐานรถ
20:00-06:00 ม.1ข 30 ที่นั่ง

สาย 18 เชียงใหม่-กรุงเทพฯ
ออก-ถึง-มาตราฐานรถ
19.30-05.30 ม.1ข 30 ที่นั่ง

by
จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ located at 12/86 Tambon Wichit Amper Muang , Phuket, Thailand . Reviewed by 442 customers rated: 4 / 5