ลิกไนท์ทัวร์

เส้นทางเดินรถ
สาย 9912 กรุงเทพฯ-คลองท่อม-กระบี่
สาย 983 กรุงเทพฯ-อ่าวลึก-กระบี่
สาย 950 กรุงเทพฯ-พระแสง-กระบี่
สาย 99 กรุงเทพฯ-คุระบุรี-พังงา
สาย 61 กรุงเทพฯ-เขาต่อ-พังงา
สาย 977 กรุงเทพฯ-นครปฐม

ตารางเวลาเดินรถ
สาย 950 กรุงเทพฯ-กระบี่ ป.1 38 เวลา 07:00-18:00 น.
สาย 983 กรุงเทพฯ-อ่าวลึก-กระบี่ ป.1 38 เวลา 17:30-04:30 น.
สาย 950 กรุงเทพฯ-กระบี่ (ม.2) (ป.2 40 ที่นั่ง) เวลา เวลา 18:10-05:10 น.
สาย 950 กรุงเทพฯ-กระบี่ (ผ่าน อ.พระแสง) ป.1 38 เวลา 18:30-05:30 น.
สาย 950 กรุงเทพฯ-กระบี่ (ผ่าน อ.พระแสง) วีไอพี 24 (ม.4ก 30ที่นั่ง) เวลา 19:00-06:00 น.
สาย 9912 กรุงเทพฯ-ทุ่งใหญ่-เหนือคลอง-กระบี่ ป.1 38 เวลา 19:10-19:10 น.
สาย 983 กรุงเทพ-อ่าวลึก-กระบี่ วีไอพี 24 เวลา 19:20-19:20 น.
สาย 9912 กรุงเทพฯ-คลองท่อม-กระบี่ ป.1 38 เวลา 19:30-06:30 น.
สาย 983 กรุงเทพ-อ่าวลึก-กระบี่ วีไอพี 32 (ม.4พ 40ที่นั่ง) เวลา 20:00-07:00 น.
สาย 983 กรุงเทพ-อ่าวลึก-กระบี่ ป.1 38 เวลา 20:40-20:40 น.
สาย 950 กรุงเทพฯ-กระบี่(เข้าตลาดนาสาร) ป.1 38 เวลา เวลา 20:50-07:50 น.
สาย 61 กรุงเทพฯ-พังงา (ผ่านบ้านเขาต่อ) ม.1ก Vip 24 ที่นั่ง เวลา 18:10 น. ปรับอากาศชั้น1
สาย 99 กรุงเทพฯ-พังงา (คุระบุรี-ตะกั่วป่า) เวลา 19:05 น. ม.1พ Vip 32 ที่นั่ง และ 19:05 น. ปรับอากาศชั้น1

by
จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ located at 12/86 Tambon Wichit Amper Muang , Phuket, Thailand . Reviewed by 442 customers rated: 4 / 5