สุวรรณนทีขนส่ง

เส้นทางเดินรถ
สาย 990 กรุงเทพฯ-ชุมพร
สาย 89 กรุงเทพฯ-หลังสวน-ละแม

เบอร์โทรตามจุดจอด
ชุมพร(ริมทางรถไฟ) 077-504901,077501535,077-511244(วังไผ่)
อ.หลังสวน 077-541242,077-5451551
ปากน้ำหลังสวน 077-551081,089-9092575
อ.ละแม 077-559436

ตารางเวลาเดินรถ
สาย 990 กรุงเทพฯ-ชุมพร
สาย 89 กรุงเทพฯ-หลังสวน
สาย 89 กรุงเทพฯ-ละแม
09.00,12.00,14.00,21.00,22.00 ป.1,VIP32
06.50,08.00,09.50,10.50,11.50 ป.2

สาย 89 ละแม-กรุงเทพฯ
07.50,19.50

สาย 89 ปากน้ำหลังสวน-กรุงเทพฯ
20.00

สาย 89 หลังสวน-กรุงเทพฯ
08.25,12.30,20.25,21.30

สาย 990 ชุมพร-กรุงเทพฯ
10.00,14.00,22.00

by
จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ located at 12/86 Tambon Wichit Amper Muang , Phuket, Thailand . Reviewed by 442 customers rated: 4 / 5