ไทยสงวนทัวร์

เส้นทางเดินรถ
สาย 86 กรุงเทพฯ-กุดชุม-ธาตุพนม
สาย 927 กรุงเทพฯ-มุกดาหาร
สาย 928 กรุงเทพฯ-เกษตรวิสัย-มุกดาหาร
สาย 934 กรุงเทพฯ-พนมไพร
สาย 22 กรุงเทพฯ-อุดรธานี
สาย 32 กรุงเทพฯ-บุรีรัมย์ (ไม่วิ่ง)
สาย 934 กรุงเทพฯ-พนมไพร(ไม่วิ่ง)
สายนอก
สาย 570 นครราชสีมา-บ้านแพง

ตารางเวลาเดินรถ
สาย 86 กรุงเทพฯ-กุดชุม-ธาตุพนม
ออก-ถึง
08.30-18.00 ปรับอากาศชั้น 1
19:00-04:30 ปรับอากาศชั้น 1
21:00-06:30 ปรับอากาศชั้น 1

สาย 86 ธาตุพนม-กุดชุม-กรุงเทพฯ
ออก-ถึง
08:45-19:05 ปรับอากาศชั้น 1
19:15-05:35

สาย 927 กรุงเทพฯ-มุกดาหาร
ออก-ถึง
ปรับอากาศชั้น 1
ปรับอากาศชั้น 2
20:30-07:20 VIP32

สาย 927 มุกดาหาร-กรุงเทพฯ
ออก-ถึง
18:00-04:40 ปรับอากาศชั้น 1
18:45-05:25 VIP32

สาย 928 กรุงเทพฯ-เกษตรวิสัย-มุกดาหาร
ปรับอากาศชั้น 1
ปรับอากาศชั้น 2

สาย 570 นครราชสีมา-บ้านแพง
ขาไป 21.30
ขากลับ 06.30,07.30

by
จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ located at 12/86 Tambon Wichit Amper Muang , Phuket, Thailand . Reviewed by 442 customers rated: 4 / 5