บริการจองตั๋วรถทัวรร์ผ่าน Call Center


บริการจองตั๋วรถทัวร์ผ่าน Call Center เพื่อให้คุณสะดวกในการจองตั๋วรถทัวร์ ตลอด 24 ชั่วโมง
ขั้นตอนการจอง
1. โทร 02 269 6999 ทำการจอง
2. รับรหัสการจอง
3. นำรหัสการจองและจำนวนเงินไปชำระผ่านตู้เอทีเอ็ม ธนาคารดังต่อไปนี้

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์

1. เลือก “อื่นๆ/OTHERS”
2. เลือก “ชำระสินค้า/บริการ”
3. เลือก “ชำระเงิน”
4. เลือก “ชำระเงินเข้าบริษัทอื่นๆ”
5. เลือกจากบัญชี (เดินสะพัด/บัตรของขวัญ, ออมทรัพย์, บัตรเครดิต/SPEEDY CASH, ประจำ)
6. ใส่หมายเลข COMP CODE “7002
7. ใส่หมายเลขอ้างอิง โดย
CUSTOMER NO ใส่ รหัสการจอง (Corporate ID)
REFERENCE NO กด ต้องการ โดยไม่ต้องใส่ข้อมูลใดๆ
8. ใส่ จำนวนเงิน
9. รับใบบันทึกรายการ

*ชำระเงินก่อนเวลา 23.00 น. ของวันที่ทำรายการ

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย

1. เลือก “ชำระเงิน / เติมเงินมือถือ / กองทุนรวม”
2. เลือก “อื่นๆ/ระบุรหัสบริษัท”
3. เลือกหักจากบัญชี (ออมทรัพย์, กระแสรายวัน)
4. ใส่รหัสบริษัท “70003”
5. หมายเลขสมาชิก/บัญชี ให้ท่านใส่ รหัสการจอง
6. ใส่ จำนวนเงิน
7. รับใบบันทึกรายการ

*ชำระเงินก่อนเวลา 22.00 น. ของวันที่ทำรายการ

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย

1. เลือก “บริการอื่นๆ”
2. เลือก “ชำระค่าบริการ”
3. เลือก “ระบุรหัสบริษัท”
4. เลือกประเภทบัญชี (ออมทรัพย์, กระแสรายวัน)
5. ใส่รหัสบริษัท “2009
6. ใส่หมายเลขอ้างอิงที่ต้องการชำระ ให้ท่านใส่ รหัสการจอง
7. ใส่ จำนวนเงิน
8. รับใบบันทึกรายการ

*ชำระเงินก่อนเวลา 23.00 น. ของวันที่ทำรายการ


4. ไปขึ้นรถ โดยใช้ใบบันทึกรายการ (สลิปเอทีเอ็ม)

*หมายเหตุ :
– ต้องชำระเงินภายในเวลา 24.00 น. (ก่อนเที่ยงคืน) ของวันที่ทำการจอง
– ยกเว้นธนาคารกรุงไทย ต้องชำระเงินภายในเวลา 23.00 น. ของวันที่ทำการจอง
– และ ธนาคารกสิกรไทย ต้องชำระเงินภายในเวลา 22.00 น. ของวันที่ทำการจอง
– เสียค่าธรรมเนียมการบริการ 15 บาทต่อรายการ ทุกธนาคาร

by

ไทยสงวนทัวร์ เพิ่มรถ มาตรฐาน VIP 32 ที่นั่ง กรุงเทพฯ – ธาตุพนม


ไทยสงวนทัวร์ได้ทำการเปิดจองตั๋วออนไลน์มาเป็นระยะเวลานึงแล้ว และปัจจุบันได้เปิดเที่ยวรถบริการ มาตรฐาน VIP 32 เส้นทาง กรุงเทพฯ – ธาตุพนม โดยเส้นทางบริการของไทยสงวนมี ดังนี้

86 กรุงเทพฯ – ธาตุพนม
927 กรุงเทพฯ – มุกดาหาร
928 กรุงเทพฯ – เลิงนกทาใหม่

by

ลิกไนท์ทัวร์เปิดจองตั๋วเส้นทาง กระบี่-กรุงเทพฯ

 

ลิกไนท์ทัวร์เปิดเส้นทางเดินรถ กระบี่ – กรุงเทพฯ เริ่มมีเที่ยวรถให้บริการตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2555 สามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ได้ ผู้โดยสารสามารถขึ้นรถได้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกระบี่

by
จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ located at 12/86 Tambon Wichit Amper Muang , Phuket, Thailand . Reviewed by 442 customers rated: 4 / 5