จองวันนี้ เดินทางวันนี้

เพิ่มบริการจำหน่ายตั๋ววันเดินทาง
ระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ ได้เปิดให้มีการจำหน่ายตั๋วรถทัวร์ในวันเดินทาง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ซึ่งมีบริษัทที่เปิดให้ทำการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ในวันเดินทาง ดังนี้

1. ชนะภัยทัวร์
2. สุวรรณนทีทัวร์
3. ไทยสงวนทัวร์
4. ลิกไนท์ทัวร์ (เฉพาะเส้นออกจากกรุงเทพฯ)
5. นครศรีร่มเย็นทัวร์ (เฉพาะเส้นออกจากกรุงเทพฯ)

หมายเหตุ:
– ตั๋ววันเดินทาง ไม่สามารถเลื่อนหรือคืนได้
– ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต และเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven เท่านั้น

by

ไทยสงวนทัวร์

เส้นทางเดินรถ
สาย 86 กรุงเทพฯ-กุดชุม-ธาตุพนม
สาย 927 กรุงเทพฯ-มุกดาหาร
สาย 928 กรุงเทพฯ-เกษตรวิสัย-มุกดาหาร
สาย 934 กรุงเทพฯ-พนมไพร
สาย 22 กรุงเทพฯ-อุดรธานี
สาย 32 กรุงเทพฯ-บุรีรัมย์ (ไม่วิ่ง)
สาย 934 กรุงเทพฯ-พนมไพร(ไม่วิ่ง)
สายนอก
สาย 570 นครราชสีมา-บ้านแพง

ตารางเวลาเดินรถ
สาย 86 กรุงเทพฯ-กุดชุม-ธาตุพนม
ออก-ถึง
08.30-18.00 ปรับอากาศชั้น 1
19:00-04:30 ปรับอากาศชั้น 1
21:00-06:30 ปรับอากาศชั้น 1

สาย 86 ธาตุพนม-กุดชุม-กรุงเทพฯ
ออก-ถึง
08:45-19:05 ปรับอากาศชั้น 1
19:15-05:35

สาย 927 กรุงเทพฯ-มุกดาหาร
ออก-ถึง
ปรับอากาศชั้น 1
ปรับอากาศชั้น 2
20:30-07:20 VIP32

สาย 927 มุกดาหาร-กรุงเทพฯ
ออก-ถึง
18:00-04:40 ปรับอากาศชั้น 1
18:45-05:25 VIP32

สาย 928 กรุงเทพฯ-เกษตรวิสัย-มุกดาหาร
ปรับอากาศชั้น 1
ปรับอากาศชั้น 2

สาย 570 นครราชสีมา-บ้านแพง
ขาไป 21.30
ขากลับ 06.30,07.30

by

สุวรรณนทีขนส่ง

เส้นทางเดินรถ
สาย 990 กรุงเทพฯ-ชุมพร
สาย 89 กรุงเทพฯ-หลังสวน-ละแม

เบอร์โทรตามจุดจอด
ชุมพร(ริมทางรถไฟ) 077-504901,077501535,077-511244(วังไผ่)
อ.หลังสวน 077-541242,077-5451551
ปากน้ำหลังสวน 077-551081,089-9092575
อ.ละแม 077-559436

ตารางเวลาเดินรถ
สาย 990 กรุงเทพฯ-ชุมพร
สาย 89 กรุงเทพฯ-หลังสวน
สาย 89 กรุงเทพฯ-ละแม
09.00,12.00,14.00,21.00,22.00 ป.1,VIP32
06.50,08.00,09.50,10.50,11.50 ป.2

สาย 89 ละแม-กรุงเทพฯ
07.50,19.50

สาย 89 ปากน้ำหลังสวน-กรุงเทพฯ
20.00

สาย 89 หลังสวน-กรุงเทพฯ
08.25,12.30,20.25,21.30

สาย 990 ชุมพร-กรุงเทพฯ
10.00,14.00,22.00

by

ทรัพย์ไพศาลทัวร์

เส้นทางเดินรถ
สาย 62 กรุงเทพฯ-ขนอม
สาย 988 กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-พัทลุง-สตูล
สาย 989 กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-พัทลุง
สาย 984 กรุงเทพฯ-ตรัง-สตูล
สาย 993 กรุงเทฯ-สุราษฎร์ธานี
สาย 998 กรุงเทพฯ-ทุ่งสง
สาย 984 กรุงเทพฯ-ตรัง

 

ตารางเวลาเดินรถ
สาย 62 กรุงเทพฯ-ขนอม
20:10 น. ปรับอากาศชั้น 1 38 ที่นั่ง

สาย 984 กรุงเทพฯ-ตรังฯ
ปรับอากาศชั้น 1 38 ที่นั่ง
06:45 ถึง 18:00
19:50 ถึง 07:30

ปรับอากาศ VIP 32 ที่นั่ง
19:30 ถึง 07:30

ปรับอากาศ VIP 24 ที่นั่ง
19:00 ถึง 07:00

สาย 984 กรุงเทพฯ-ตรัง-สตูล
18.20 ปรับอากาศ VIP 32 ที่นั่ง

สาย 984 ตรัง-กรุงเทพฯ
รถปรับอากาศชั้น 1 38 ที่นั่ง
16:30 ถึง 04:30
17:30 ถึง 05:30

รถปรับอากาศ VIP 32 ที่นั่ง
16:30 ถึง 04:30
17:00 ถึง 05:00
17:30 ถึง 05:30

รถปรับอากาศ VIP 24 ที่นั่ง
16:30 ถึง 4:30
17:00 ถึง 5:00
17:30 ถึง 5:30

สาย 988 กรุงเทพ-พัทลุง-สตูล (เที่ยวไป)
17.30 ปรับอากาศ VIP 32 ที่นั่ง
19.30 ปรับอากาศ VIP 32 ที่นั่ง
18.40 ปรับอากาศ VIP 24 ที่นั่ง

สาย 988 สตูล-พัทลุง-กรุงเทพ (เที่ยวกลับ)
14.30 ปรับอากาศ VIP 32 ที่นั่ง
16.00 ปรับอากาศ VIP 32 ที่นั่ง
16.30 ปรับอากาศ VIP 24 ที่นั่ง

สาย 984 สตูล-ตรัง-กรุงเทพ
15.00 ปรับอากาศ VIP 32 ที่นั่ง

สาย 62 กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี
19.50,20.10 ปรับอากาศชั้น 1 38 ที่นั่ง

by

ศรีตรังทัวร์

เส้นทางเดินรถ
สาย 442 ภูเก็ต – พัทลุง
สาย 443 ภูเก็ต – หาดใหญ่
สาย 746 ภูเก็ต – สุไหงโกลก
นครศรีธรรมราช – สุไหงโกลก

เบอร์โทรศัพท์
ตรัง 075-218040
หาดใหญ่ 086-4768285
ภูเก็ต 086-4768284

by

สมบัติทัวร์


เส้นทางในการเดินรถ

สาย4 กรุงเทพ-กันทรลักษ์-นาจะหลวย-บุณฑริก
สาย98 กรุงเทพ-กันทรลักษ์-บ้านจาน-เดชอุดม-อุบล
สาย98 กรุงเทพฯ-ไพรบึง-แยกหัวช้าง-แยกกันทรลักษ์-อุบล

จุดบริการจำหน่ายตั๋วโดยสาร

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 38
094-6477779

จุดจอดเดชอุดม
0-4536-1155

จุดจอดกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
0-4566-1100

จุดจอดบุณฑริก
062-1689033

สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี
Call center 1215

by

สยามเฟิสท์ทัวร์

เส้นทางที่เปิดให้บริการ
สาย 18 กรุงเทพ-เชียงใหม่ ม.1พ,ม.4พ
สาย 957 กรุงเทพ-แม่สาย ม.1พ,ม.4พ
สาย 91 กรุงเทพ-ลำปาง ม.1ข,ม.1พ
สาย 90 กรุงเทพ-เชียงราย ม.1ข
สาย 909 กรุงเทพ-เชียงราย ม.1ข,ม.1พ
สาย 962 กรุงเทพ-เชียงของ ม.1ข,ม.1พ

เบอร์โทรศัพท์
พิษณุโลก
เวลา 07.00 – 21.00 น. 07.00 – 13.00 น
โทร. 055-210200,086-9287971 ในเมือง ถ.พระองค์ดำ ร้านจงจิตเจริญ

แพร่
เวลา 06.00 – 19.30 น. 06.00 – 15.00 น
โทร. 054-626032 ตึกแถวในตลาดน้ำทอง ใกล้โรงแรมน้ำทอง

ลำปาง (office)
เวลา 07.00 – 19.00 น. 07.00 – 17.00 น.
โทร. 054-323328,054-227902,054-227819 แยกเพ็ญทรัพย์ ตรงข้ามโรงแรมเวียงทอง

ลำปาง(สถานีขนส่ง)
เวลา 09.00 – 20.00 น. 09.00 – 20.00 น.
054-325230 ในสถานีขนส่งลำปาง

ลำพูน
เวลา 07.00 – 19.00 น. 07.00 – 12.00 น.
โทร. 053-553270 แยกลำพูน-ดอยติ ใกล้ป้อมตำรวจ

เชียงใหม่ (office)
เวลา พัสดุ 08.00 – 18.30 น. 08.00 – 17.00 น.
โทร. 053-222292-4 กด 1 ตั้งอยู่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตรงข้ามเชียงใหม่เชียงกงอะไหล่ยนต์ และ อยู่ด้านข้างโชว์รูมวอลโว่
เวลา 08.00 – 18.30 น. 08.00 – 17.00 น.
โทร. 053-222292-4  กด 2 ตั้งอยู่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตรงข้ามเชียงใหม่เชียงกงอะไหล่ยนต์ และ อยู่ด้านข้างโชว์รูมวอลโว่

เชียงใหม่(สถานีขนส่ง)
เวลา 05.00 – 20.30 น. 05.00 – 20.30 น.
โทร. 053-247233 ในสถานีขนส่งอาเขต

พะเยา (สถานีขนส่ง)
เวลา พัสดุ 08.00 – 17.30 น. 08.00 – 17.30 น.
โทร. 054-431492,054-482612

สถานีขนส่งพะเยา
เวลา 08.00 – 20.00 น 08.00 – 20.00 น
โทร. 054-431492

พาน (office)
เวลา 07.00 – 18.00 น. 07.00 – 17.30 น.
โทร. 053-659786 จากขนส่งพานไปทางพะเยาอีก 50 เมตร
เวลา 07.00 – 19.00 น. 07.00 – 19.00 น.
โทร. 053-659786

พาน (ตัวแทนจำหน่าย)
เวลา จำหน่ายตั๋ว 07.00 – 19.00 น. 07.00 – 19.00 น.
โทร. 053-721028 ในตลาดพาน

เชียงราย (office)
เวลา 08.00 – 17.30 น. 08.00 – 16.00 น
โทร. 053-719064,053-714386 ใกล้ห้าแยกพ่อขุนฯ ตรงข้ามกำแพงเมือง
เวลา 08.00 – 18.50 น. 08.00 – 18.50 น.
โทร. 053-711882 ตรงข้ามสถานีขนส่งติดกับ 7-11

เชียงราย(สถานีขนส่ง)
เวลา 06.00 – 16.00 น. 06.00 – 16.00 น.
โทร. 053-740273 ในสถานีขนส่งช่องที่ 15

ม.แม่ฟ้าหลวง
เวลา 07.30 – 18.00 น 07.30 – 18.00 น
โทร. 053-705739,086-4208142 ตึกแถวอยู่ติดไฟแดงใกล้ ม.แม่ฟ้าหลวง

แม่จัน
เวลา 08.00 – 17.30 น. 08.00 – 17.30 น.
โทร. 053-771173 ตรงข้ามโรงแรมริมจันรีสอร์ท ทางแยกแม่สาย-เชียงแสน

แม่สาย
เวลา 07.30 – 16.00 น. 07.30 – 15.30 น.
โทร. 053-732732 ในตลาดแม่สายติดปั๊มเชลล์
เวลา 07.30 – 16.00 น. 07.30 – 16.00 น.
โทร. 053-731504

แม่สาย(สถานีขนส่ง)
เวลา จำหน่ายตั๋ว 08.00 – 17.00 น. 08.00 – 17.00 น.
โทร. 053-646697 ในสถานีขนส่งแม่สาย

ดอกคำใต้
เวลา 07.00 – 19.00 น. 07.00 – 19.00 น.
โทร. 054-491520,089-6339348 ในตัว อ.ดอกคำใต้ ตรงข้าม 7-11

จุน
เวลา 07.30 – 18.30 น. 07.30 – 18.30 น.
โทร. 054-420246 ติดโรงเรียนอนุบาลจุน

เชียงคำ
เวลา 08.00 – 16.00 น. ปิดทำการ
โทร. 054-451706 ร้านอาหารชื่นจิต
เวลา 08.00 – 19.00 น. 08.00 -19.00 น.
โทร 054-451706

เทิง
เวลา 08.00 – 19.00 น. 08.00 – 19.00 น.
โทร. 053-795540,080-790 518 ร้านถ่ายรูปบนถนนเทิง-เชียงคำ

เชียงของ
เวลา 07.30 – 17.30 น. 07.30 – 17.30 น.
โทร. 053-791227,053-655700 หน้าที่ว่าการ อ.เชียงของ
เวลา 08.00 – 17.00 น. 08.00 – 17.00 น.
โทร. 053-791227

by

สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์

เส้นทางเดินรถ
สาย 24 กรุงเทพฯ-ร้อยเอ็ด ม.4ก,ม.1พ,ม.4พ,ม.1ข,ม.4ข
สาย 927 กรุงเทพฯ-มุกดาหาร ม.4ก,ม.4พ,ม.1ข,ม.4ข
สาย 927 กรุงเทพฯ-บัวขาว ม.1ข,ม.4ข
สาย 927 กรุงเทพฯ-เมยวดี ม.1ข,ม.4ข
สาย 927 กรุงเทพฯ-เขาวง-นาคู ม.1ข,ม.4ข
สาย 927 กรุงเทพฯ-เลิงนกทา ม.1ข,ม.4ข

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
กทม 02-9363690 02-9360864 02-9360453
ซื้อตั๋ว ช่อง 21-22 และ 36-37 ชั้น 3 หมอชิต 2
สำนักงานใหญ่ 02-9363690,083-4025855
หมอชิต2 02-9360453,02-9360864
รังสิต 02-9012814
สระบุรี 084-3407596
โคราช 081-9998770
เมืองพล 043-339229
บรบือ 043-771234
มหาสารคาม(บขส) 043-711724
มหาสารคาม(ท่าขอนยาง) 043-970086
ร้อยเอ็ด 043-512546,043-514569
ธวัชดินแดง 043-634117
โพนทอง 043-571068,085-8541011,081-2619184
บัวขาว 043-851285
มุกดาหาร 042-631306,042-615427
เขาวง 080-1770322,083-6744277
นาคู 084-7871805,083-3558251
บ้านบ่อ 043-830147,086-2247493
ร่องคำ 081-7295068
โพธิ์ชัย 086-0360176
หนองพอก 043-579199,089-7091663
ห้องแซง 086-2597398
เลิงนกทา 086-5844659
เมยวดี 043-577033,081-7179611

by

รุ่งประเสริฐทัวร์

เส้นทางเดินรถ
สาย 932 กรุงเทพ-มหาสารคาม ม.1พ,ม.4พ,ม.1ข,ม.4ข
สาย 20 กรุงเทพ-ขอนแก่น ม.1ข
สาย 22 กรุงเทพ-อุดรธานี ม.1ก,ม.1ข,ม.4ข
สาย 23 กรุงเทพ-หนองคาย ม.1ก
สาย 944 กรุงเทพ-รัตนบุรี-อุบลราชธานี ม.1ข
สาย 25 กรุงเทพ-อุบลราชธานี ม.1ข
สาย 18 กรุงเทพ-เชียงใหม่ ม.1ข

ตารางเวลาเดินรถ
สาย 932 กรุงเทพฯ-มหาสารคาม
ออก-มาตราฐานรถ
07.30 วีไอพี 30 ที่นั่ง
08.30 ป1
09.30 วีไอพี 30 ที่นั่ง
10.45 ป1
13.00 วีไอพี 30 ที่นั่ง
16.00 วีไอพี 30 ที่นั่ง
18.30 ป1
20.30 ป1 ( สาย25 )
21.00 วีไอพี 30 ที่นั่ง
21.35 วีไอพี 30 ที่นั่ง
22.15 วีไอพี 30 ที่นั่ง
22.35 วีไอพี 30 ที่นั่ง (เฉพาะ ศ. และ อา.)

สาย 932 มหาสารคาม-กรุงเทพฯ
ออก-มาตราฐานรถ
07.50 วีไอพี 30 ที่นั่ง
08.30 ป1
09.15 วีไอพี 30 ที่นั่ง
10.00 ป1
18.30 วีไอพี 30 ที่นั่ง (เฉพาะ ศ. และ อา.)
20.00 วีไอพี 30 ที่นั่ง
20.30 ป1
21.00 วีไอพี 30 ที่นั่ง
21.30 ป1
21.40 วีไอพี 30 ที่นั่ง
21.50 ป1 (สาย25)
22.00 วีไอพี 30 ที่นั่ง

สาย 22 กรุงเทพฯ-อุดรธานี
ออก-ถึง-มาตราฐานรถ
09:00-17.20 ปรับอากาศชั้น 1
11:50-20.10 ปรับอากาศชั้น 1
20.45-05.05 ปรับอากาศชั้น 1
21:30-05.50 VIP24
22:30-06.50 ปรับอากาศชั้น 1

สาย 23 กรุงเทพฯ-หนองคาย
ออก-ถึง-มาตราฐานรถ
20:25-04.55 VIP24

สาย 25 กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี
ออก-ถึง-มาตราฐานรถ
20.30-07.00 ม.1ข 30 ที่นั่ง

สาย 944 กรุงเทพฯ-รัตนบุรี-อุบลราชธานี
ออก-ถึง-มาตราฐานรถ
21:30-06.00 ม.1ข 30 ที่นั่ง

สาย 18 กรุงเทพฯ-เชียงใหม่
ออก-ถึง-มาตราฐานรถ
20:00-06:00 ม.1ข 30 ที่นั่ง

สาย 18 เชียงใหม่-กรุงเทพฯ
ออก-ถึง-มาตราฐานรถ
19.30-05.30 ม.1ข 30 ที่นั่ง

by

รุ่งกิจทัวร์

เส้นทางเดินรถ
สาย 753 ภูเก็ต-ชุมพร ม.1ข
สาย 430 ภูเก็ต-ระนอง ม.1ข

บริษัทรุ่งกิจทัวร์มีจุดบริการสอบถามและจำหน่ายตั๋วโ ดยสาร 6 แห่ง
1. บขส. จังหวัดภูเก็ต คุณแหม่ม/คุณจุ๊บ โทร. 081-537-4069
2. จุดจอดตะกั๋วป่า (โดม) โทร. (076) 421805
3. จุดจอดคุระบุรี โทร. (076) 491218
4. จุดจอดจังหวัดระนอง โทร. (077) 812324
5. ชุมพรเมืองใหม่ คุณผึ้ง โทร. 086-282-8362
6. สโตนท์จอดรถโชคอนันต์ทัวร์ (หลังตลาด)

by
จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ located at 12/86 Tambon Wichit Amper Muang , Phuket, Thailand . Reviewed by 442 customers rated: 4 / 5