เพชรประเสริฐ

เส้นทางเดินรถ

638 ตราด – แม่สอด
638 ตราด-พิษณุโลก-แม่สอด
638 ตลาดโรงเกลือ-แม่สอด
829 ตาก – แม่สอด (พิเศษ)
876 นครพนม – เชียงใหม่
876 นครพนม – เชียงใหม่ (ด่วน)
876 บึงกาฬ – เชียงใหม่
138 พัทยา – หล่มสัก
638 พัทยา – แม่สอด
638 พิษณุโลก – ตราด
829 พิษณุโลก – มุกดาหาร
638 พิษณุโลก – ระยอง
829 มุกดาหาร – พิษณุโลก
829 มุกดาหาร – แม่สอด
138 ระยอง – หล่มสัก
638 ระยอง – พิษณุโลก
638 ระยอง – แม่สอด
878 สวนผึ้ง – แม่สอด
138 หล่มสัก – พัทยา
138 หล่มสัก – ระยอง
874 หล่มสัก – เชียงใหม่ (พิเศษ)
829 หล่มสัก – แม่สอด (พิเศษ)
876 อุดรธานี-เชียงใหม่(พิเศษ)
874 อุบลราชธานี – เชียงใหม่
874 อุบลราชธานี – เชียงใหม่
874 อุบลราชธานี – เชียงใหม่
874 อุบลราชธานี -เชียงใหม่(ด่วน)
874 อุบลราชธานี-หล่มสัก
876 เชียงใหม่ – นครพนม
876 เชียงใหม่ – นครพนม (ด่วน)
876 เชียงใหม่ – บึงกาฬ
874 เชียงใหม่ – หล่มสัก
876 เชียงใหม่ – อุดรธานี (พิเศษ)
874 เชียงใหม่ – อุบลราชธานี
874 เชียงใหม่ – อุบลราชธานี
874 เชียงใหม่ – อุบลราชธานี
874 เชียงใหม่ – อุบลราชธานี(ด่วน)
829 แม่สอด – ขอนแก่น
638 แม่สอด – ตราด
638 แม่สอด – ตลาดโรงเกลือ
638 แม่สอด – พัทยา
829 แม่สอด – มุกดาหาร
638 แม่สอด – ระยอง
878 แม่สอด – สวนผึ้ง

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
หมอชิต 02-9363230
กรุงเทพฯ อู่ 02-513-9077
เพชรบูรณ์ 056-720-720,056-722-818,056-721913,056-721913
ข้างสถานีตำรวจหล่มสัก 056-701164
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 056-701737
หล่มเก่า 056-708483
ภูเรือ 042-899386

by

ชนะภัยทัวร์

เปิดให้บริการเดินรถในเส้นทาง
สาย 98 กรุงเทพฯ-กันทรลักษณ์-อุบลราชธานี
สาย 931 กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-อุบลราชธานี
สาย 4 กรุงเทพฯ-กันทรลักษณ์-บุณฑริก
สาย 830 อุบลราชธานี-หัวหิน

ตารางเวลาเดินรถ
สาย 98 กรุงเทพฯ-กันทรลักษณ์-อุบลราชธานี ปรับอากาศชั้น 1 เวลา 07.00-17.00 น. และ 09.00-19.00 น.
สาย 98 อุบลราชธานี-กันทรลักษณ์-กรุงเทพฯ ปรับอากาศชั้น1 เวลา 08.00 น.
สาย 931 กรุงเทพฯ-ม่วงสามสิบ-อุบลราชธานี ม.1พ เวลา 20.05-04.00 น.
สาย 931 กรุงเทพฯ-ค้อวัง-ยางชุมน้อย-อุบลราชธานี ม.1ข เวลา 21.00 น.
สาย 931 กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-ลุมพุก-อุบลราชธานี ม.1ข เวลา 21.35 น. และ 21.46 น.
สาย 931 อุบลราชธานี-มหาชนะชัย-กรุงเทพฯ ม.1พ,ม.1ข เวลา 19.00
สาย 4 กรุงเทพฯ-กันทรลักษณ์-บุณฑริก ม.1ข
สาย 830 อุบลราชธานี-หัวหิน ม.1พ 09.00 น. และ 20.30 น.

by
จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ located at 12/86 Tambon Wichit Amper Muang , Phuket, Thailand . Reviewed by 442 customers rated: 4 / 5