ภูเก็ตท่องเที่ยว

เส้นทางเดินรถ
สาย 949 กรุงเทพฯ-ภูเก็ต(บ้านตาขุน-พังงา)
สาย 949 กรุงเทพฯ-ภูเก็ต (บ้านตาขุน-ตะกั่วป่า)
สาย 63 กรุงเทพฯ-คุระบุรี-ภูเก็ต
สาย 61 กรุงเทพฯ-พังงา

ตารางเวลาเดินรถ
รถปรับอากาศ VIP 24 ที่นั่ง
สาย 949 กรุงเทพฯ-ภูเก็ต
เวลา : 17.40,18.30,19.30

สาย 949 ภูเก็ต-กรุงเทพฯ
เวลา : 17.20,18.00,18.30

รถปรับอากาศ VIP 36 ที่นั่ง
สาย 949 กรุงเทพฯ-ภูเก็ต
เที่ยวเช้า : 06:00,06:30
เที่ยวเย็น : 16:30,17:00,18:00,18:45,19:30

สาย 949 ภูเก็ต-กรุงเทพฯ
เที่ยวเช้า : 07.00
เที่ยวเย็น : 15.30,16.00,17.00,18.00,18.30

สาย 63 กรุงเทพฯ-ภูเก็ต
18.50 ม.1ข (สลับกับภูเก็ตเซ็นทรัล)

สาย 63 ภูเก็ต-กรุงเทพฯ
18.50 ม.1ข (สลับกับภูเก็ตเซ็นทรัล)

by

เพชรประเสริฐ

เส้นทางเดินรถ

638 ตราด – แม่สอด
638 ตราด-พิษณุโลก-แม่สอด
638 ตลาดโรงเกลือ-แม่สอด
829 ตาก – แม่สอด (พิเศษ)
876 นครพนม – เชียงใหม่
876 นครพนม – เชียงใหม่ (ด่วน)
876 บึงกาฬ – เชียงใหม่
138 พัทยา – หล่มสัก
638 พัทยา – แม่สอด
638 พิษณุโลก – ตราด
829 พิษณุโลก – มุกดาหาร
638 พิษณุโลก – ระยอง
829 มุกดาหาร – พิษณุโลก
829 มุกดาหาร – แม่สอด
138 ระยอง – หล่มสัก
638 ระยอง – พิษณุโลก
638 ระยอง – แม่สอด
878 สวนผึ้ง – แม่สอด
138 หล่มสัก – พัทยา
138 หล่มสัก – ระยอง
874 หล่มสัก – เชียงใหม่ (พิเศษ)
829 หล่มสัก – แม่สอด (พิเศษ)
876 อุดรธานี-เชียงใหม่(พิเศษ)
874 อุบลราชธานี – เชียงใหม่
874 อุบลราชธานี – เชียงใหม่
874 อุบลราชธานี – เชียงใหม่
874 อุบลราชธานี -เชียงใหม่(ด่วน)
874 อุบลราชธานี-หล่มสัก
876 เชียงใหม่ – นครพนม
876 เชียงใหม่ – นครพนม (ด่วน)
876 เชียงใหม่ – บึงกาฬ
874 เชียงใหม่ – หล่มสัก
876 เชียงใหม่ – อุดรธานี (พิเศษ)
874 เชียงใหม่ – อุบลราชธานี
874 เชียงใหม่ – อุบลราชธานี
874 เชียงใหม่ – อุบลราชธานี
874 เชียงใหม่ – อุบลราชธานี(ด่วน)
829 แม่สอด – ขอนแก่น
638 แม่สอด – ตราด
638 แม่สอด – ตลาดโรงเกลือ
638 แม่สอด – พัทยา
829 แม่สอด – มุกดาหาร
638 แม่สอด – ระยอง
878 แม่สอด – สวนผึ้ง

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
หมอชิต 02-9363230
กรุงเทพฯ อู่ 02-513-9077
เพชรบูรณ์ 056-720-720,056-722-818,056-721913,056-721913
ข้างสถานีตำรวจหล่มสัก 056-701164
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 056-701737
หล่มเก่า 056-708483
ภูเรือ 042-899386

by

นิววิริยะยานยนต์ทัวร์

เส้นทางเดินรถ
สาย 13 กรุงเทพฯ-ฝาง-บ้านท่าตอน ม.4พ,ม.4ข
สาย 18 กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ม.4พ,ม.4ข
สาย 91 กรุงเทพฯ-ลำปาง ม.4ก,ม.4ข

นิววิริยะยานยนต์เปิดให้บริการเดินรถในสายเหนือ ด้วยรถ วีไอพี และ ปรับอากาศชั้น 1 ชนิด ม.4ก,ม.4พ,ม4ข โดยใช้รถ SCANIA และ VOLVOB7R VOLVOB12B รถทั้งหมดจากอู่เชิดชัยอุตสาหกรรม

สามารถเช็คเวลา ราคาค่าโดยสาร และมาตรฐานรถ (หมอชิต 2) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 39, 40, 56, 57

by

นครศรีร่มเย็นทัวร์

เส้นทางเดินรถ
สาย 981 กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช
สาย 981 กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช – ปากพนัง
สาย 981 กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช – ปากพนัง(อ.หัวไทร)
สาย 993 กรุงเทพฯ – สุราษฎร์ธานี
สาย 984 กรุงเทพ-ตรัง ป.2
สาย 981 กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช ป.1 (เทศกาล)
สาย 981 กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง ป.1 (เทศกาล)
สาย 981 กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช ป.2 (เทศกาล)
สาย 993 กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี เวลา 07.00 น. และ 19.30 น.  ม.4ข

สาย 981 กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช
ออก 07:00 น. ถึง 16:00 น. ม.2 44 ที่นั่ง
ออก 13:50 น. ถึง 22:50 น. ม.2 44 ที่นั่ง
ออก 18:00 น. ถึง 03:00 น. ม.2 44 ที่นั่ง
ออก 18:50 น. ถึง 03:50 น. VIP 24 ที่นั่ง
ออก 19:30 น. ถึง 03:30 น. ม.1ข 38 ที่นั่ง
ออก 19:50 น. ถึง 04:50 VIP 24 ที่นั่ง

สาย 981 กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช – ปากพนัง (อ.หัวไทร)
ออก 20:30 น. ถึง 05:30 น. ม.2 44 ที่นั่ง

by

ลิกไนท์ทัวร์

เส้นทางเดินรถ
สาย 9912 กรุงเทพฯ-คลองท่อม-กระบี่
สาย 983 กรุงเทพฯ-อ่าวลึก-กระบี่
สาย 950 กรุงเทพฯ-พระแสง-กระบี่
สาย 99 กรุงเทพฯ-คุระบุรี-พังงา
สาย 61 กรุงเทพฯ-เขาต่อ-พังงา
สาย 977 กรุงเทพฯ-นครปฐม

ตารางเวลาเดินรถ
สาย 950 กรุงเทพฯ-กระบี่ ป.1 38 เวลา 07:00-18:00 น.
สาย 983 กรุงเทพฯ-อ่าวลึก-กระบี่ ป.1 38 เวลา 17:30-04:30 น.
สาย 950 กรุงเทพฯ-กระบี่ (ม.2) (ป.2 40 ที่นั่ง) เวลา เวลา 18:10-05:10 น.
สาย 950 กรุงเทพฯ-กระบี่ (ผ่าน อ.พระแสง) ป.1 38 เวลา 18:30-05:30 น.
สาย 950 กรุงเทพฯ-กระบี่ (ผ่าน อ.พระแสง) วีไอพี 24 (ม.4ก 30ที่นั่ง) เวลา 19:00-06:00 น.
สาย 9912 กรุงเทพฯ-ทุ่งใหญ่-เหนือคลอง-กระบี่ ป.1 38 เวลา 19:10-19:10 น.
สาย 983 กรุงเทพ-อ่าวลึก-กระบี่ วีไอพี 24 เวลา 19:20-19:20 น.
สาย 9912 กรุงเทพฯ-คลองท่อม-กระบี่ ป.1 38 เวลา 19:30-06:30 น.
สาย 983 กรุงเทพ-อ่าวลึก-กระบี่ วีไอพี 32 (ม.4พ 40ที่นั่ง) เวลา 20:00-07:00 น.
สาย 983 กรุงเทพ-อ่าวลึก-กระบี่ ป.1 38 เวลา 20:40-20:40 น.
สาย 950 กรุงเทพฯ-กระบี่(เข้าตลาดนาสาร) ป.1 38 เวลา เวลา 20:50-07:50 น.
สาย 61 กรุงเทพฯ-พังงา (ผ่านบ้านเขาต่อ) ม.1ก Vip 24 ที่นั่ง เวลา 18:10 น. ปรับอากาศชั้น1
สาย 99 กรุงเทพฯ-พังงา (คุระบุรี-ตะกั่วป่า) เวลา 19:05 น. ม.1พ Vip 32 ที่นั่ง และ 19:05 น. ปรับอากาศชั้น1

by

โชครุ่งทวีทัวร์

เส้นทางเดินรถ
สาย 1 กรุงเทพฯ-พิษณุโลก-อุตรดิตถ์-เชียงใหม่ ม.1ข
สาย 909 กรุงเทพฯ-เชียงราย ม.1พ,ม.1ข,ม.4ข
สาย 957 กรุงเทพฯ-แม่สาย ม.1ข,ม.4ข
สาย 962 กรุงเทพฯ-เชียงของ ม.1ข,ม.1พ,ม.4ค
สาย 872 พิษณุโลก-เกาะสมุย ม.4ก/ข(พิเศษผสม)
สาย 780 เชียงราย-พิษณุโลก-ภูเก็ต ม.4ก/ข(พิเศษผสม)

ให้บริการด้วยรถ VIP,ปรับอากาศชั้น 1,2 แบบ ชั้นเดียวและ 2 ชั้น ชนิด ม.4ก/ข (พิเศษผสม) ม.1พ วีไอพี 32 ที่นั่ง ม.4ข,ม.4ค (ไม่มีห้องน้ำ) โดยรถวีไอพี และ รถ ม4ข ใช้เบาะนวดไฟฟ้า ของดำรงศิลป์
สำนักงาน ถ.เทศบาลนิมิตรใต้ 02-954-2950,02-9538778 แฟกซ์ 02-9538623
ออฟฟิสดินแดง 02-2454176,02-2452468
หมอชิต 02-936-4275 ช่องขายตั๋วที่ 58,59

by

ชนะภัยทัวร์

เปิดให้บริการเดินรถในเส้นทาง
สาย 98 กรุงเทพฯ-กันทรลักษณ์-อุบลราชธานี
สาย 931 กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-อุบลราชธานี
สาย 4 กรุงเทพฯ-กันทรลักษณ์-บุณฑริก
สาย 830 อุบลราชธานี-หัวหิน

ตารางเวลาเดินรถ
สาย 98 กรุงเทพฯ-กันทรลักษณ์-อุบลราชธานี ปรับอากาศชั้น 1 เวลา 07.00-17.00 น. และ 09.00-19.00 น.
สาย 98 อุบลราชธานี-กันทรลักษณ์-กรุงเทพฯ ปรับอากาศชั้น1 เวลา 08.00 น.
สาย 931 กรุงเทพฯ-ม่วงสามสิบ-อุบลราชธานี ม.1พ เวลา 20.05-04.00 น.
สาย 931 กรุงเทพฯ-ค้อวัง-ยางชุมน้อย-อุบลราชธานี ม.1ข เวลา 21.00 น.
สาย 931 กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-ลุมพุก-อุบลราชธานี ม.1ข เวลา 21.35 น. และ 21.46 น.
สาย 931 อุบลราชธานี-มหาชนะชัย-กรุงเทพฯ ม.1พ,ม.1ข เวลา 19.00
สาย 4 กรุงเทพฯ-กันทรลักษณ์-บุณฑริก ม.1ข
สาย 830 อุบลราชธานี-หัวหิน ม.1พ 09.00 น. และ 20.30 น.

by

แอร์อรัญพัฒนา

เส้นทางเดินรถ
สาย 921 กรุงเทพฯ(หมอชิต)-องค์รักษ์-ตลาดโรงเกลือ
สาย 60 กรุงเทพฯ(หมอชิต)-หินกอง-ตลาดโรงเกลือ
สาย 9916 กรุงเทพฯ(เอกมัย)-เขาหินซ้อน-ตลาดโรงเกลือ

รถบริการ
แอร์อรัญพัฒนามีรถที่ให้บริการ เป็นรถปรับอากาศชั้น 1,2 และ รถตู้ ชนิด ป.1,ป.2,รถตู้ ม.2 โดยรถจะไปแค่อรัญประเทศ แต่มีรถบางเที่ยวไปตลาดโรงเกลือ โดยใช้รถของอู่ธนบุรี บัส บอดี้ และ เชิดชัยอุตสาหกรรม

เบอร์โทรศัพท์
หมอชิต 02-5123755-6,02-2720365,02-2721513 ช่อง 121
เอกมัย ช่องหมายเลข 25 02-7135335
นครนายก 037-311949
กบินทร์บุรี 037-202388
สระแก้ว 037-41210
อรัญประเทศ 037-223238

by
จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ located at 12/86 Tambon Wichit Amper Muang , Phuket, Thailand . Reviewed by 442 customers rated: 4 / 5